Lønn på «røde» dager i mai: Det du trenger å vite 🍓🇳🇴

Lønn på «røde» dager i mai: Det du trenger å vite 🍓🇳🇴Lønn på «røde» dager i mai: Det du trenger å vite 🍓🇳🇴
24.4.2024
Lars-Ivar

Oppdater deg på hvordan lønn og godtgjørelser håndteres på helligdagene i mai 2024 hos Hår1 Medlemsbedrifter. Finn ut mer om beregningsgrunnlag, hvem som mottar godtgjørelse, og hvordan utbetalingene håndteres. Viktig informasjon for ledere for å sikre rettferdig og korrekt lønnsutbetaling til alle ansatte.

Med flere helligdager i mai ønsker vi å gi en oppdatering på hvordan disse påvirker lønnsbetingelsene for deres ansatte, for å sikre at alle har klar og korrekt informasjon.

 

Her er helligdagene i mai 2024:

  • Onsdag 1. mai     (Arbeidernes dag)
  • Torsdag 9. mai    (Kristi himmelfartsdag)
  • Fredag 17. mai     (Nasjonaldagen🇳🇴)
  • Mandag 20. mai. (Andre pinsedag)

 

Hvordan godtgjørelsen beregnes: Godtgjørelsen for disse helligdagene er basert på den gjennomsnittlige timefortjenesten for den ansatte, vanligvis beregnet fra det foregående kvartalet. For mai-helligdagene kan inntektene fra fjerde kvartal året før være relevant.

 

Hvem som mottar godtgjørelse: Arbeidstakere som ifølge deres vanlige arbeidsplan ville ha jobbet på dissedagene, vil motta godtgjørelse. Dette inkluderer også arbeidstakere som er på ferie eller permittert disse dagene.

 

Hvordan utbetalingen håndteres: Godtgjørelsen utbetales for antall timer som ville vært arbeidet på en vanlig arbeidsdag og skjer senest den andre lønningsdagen etter den aktuelle helligdagen. Dersom arbeidsforholdet avsluttes før utbetaling, skal godtgjørelsen inkluderes i sluttoppgjøret.

 

Viktig å huske: Det er essensielt å kontrollere detaljene i den spesifikke arbeidsavtalen eller overenskomsten da det kan være variasjoner i hvordan disse reglene anvendes.Noen bedrifter kan ha spesielle avtaler som avviker fra generelle praksiser.

 

Skulle du trenge hjelpeller har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med din distriktssjef eller med oss på hei@har1.no eller ring oss på 4000 3345 🤓