Gratis Mal for Arbeidsavtale – Tilpasset de Nye Kravene i Arbeidsmiljøloven 2024

Gratis Mal for Arbeidsavtale – Tilpasset de Nye Kravene i Arbeidsmiljøloven 2024Gratis Mal for Arbeidsavtale – Tilpasset de Nye Kravene i Arbeidsmiljøloven 2024
27.6.2024
Lars-Ivar

Er din frisørsalong klar for de nye kravene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2024? Last ned Hår1s oppdaterte mal for arbeidsavtale og sikre at du overholder loven. Unngå unødvendige stress og konflikter – få din nye arbeidsavtale mal nå!

Nye Mal for Arbeidsavtale – Tilpasset de Nye Kravene i Arbeidsmiljøloven 2024

Er du klar for de nye kravene som trer i kraft fra 1. juli 2024? Vi har utviklet en ny, omfattende mal for arbeidsavtale som sikrer at din salong overholder de siste kravene i arbeidsmiljøloven.

Hva er nytt i arbeidsmiljøloven?

  • Klarere krav til informasjon: Mer detaljert informasjon om arbeidsforholdene.
  • Utvidede rettigheter for midlertidig ansatte: Flere rettigheter og informasjon om fast ansettelse.
  • Strengere regler for arbeidstid: Nye regler for overtid og hvileperioder.


Viktige Punkter i den Nye Malen

  • Arbeidsgivers og Arbeidstakers Opplysninger: Fullt navn, adresse, og kontaktinformasjon.
  • Arbeidets Art og Sted: Detaljert beskrivelse av arbeidsoppgavene og arbeidsstedet.
  • Arbeidstid: Spesifikasjoner om normal arbeidstid og overtid.
  • Lønn og Andre  Godtgjørelser: Informasjon om lønn, lønnsutbetaling, og tillegg.
  • Varighet av Arbeidsforholdet: Spesifisering for midlertidige ansatte.
  • Prøvetid og  Oppsigelsesfrister: Klare retningslinjer for begge parter.
  • Rettigheter og Plikter: Oversikt over rettigheter og plikter etter arbeidsmiljøloven.


Hvorfor er denne nye malen viktig?

Ved å bruke vår oppdaterte mal, sikrer du at din salong overholder loven, beskytter både arbeidsgiver og arbeidstaker, og unngår potensielle konflikter og misforståelser.


Last ned gratis malen nå!

Unngå unødvendige stress og konflikter – sørg for at dine arbeidsavtaler er oppdatert. Klikk på linken nedenfor for å laste ned den nye malen for arbeidsavtale:


Har du spørsmål? Kontakt oss på hei@har1.no ellerring oss på +47 4000 3345.